عليرضا بابايي - نظرات ارسالي ?RSS=0 عليرضا بابايي - نظرات ارسالي fa ParsiBlog.com RSS Generator Wed, 24 Jan 2018 06:42:02 GMT عليرضا بابايي *تقديم به هايدي ام ، سنگِ صبور لحظه هاي تلخ تنهايي ام * دل دادگي ها را در نگاهت مي شود ديد... مي شود هر لحظه ها را با تو خنديد مي شود تا دور دست ها با تو آمد مي شود روي گلبرگ ها عشق را بوسيد . . http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Feeds/11911557/ <span class="mb">*تقديم به هايدي ام ، سنگِ صبور لحظه هاي تلخ تنهايي ام * دل دادگي ها را در نگاهت مي شود ديد... مي شود هر لحظه ها را با تو خنديد مي شود تا دور دست ها با تو آمد مي شود روي گلبرگ ها عشق را بوسيد . .</span><br ms1="http://banamak57.parsiblog.com/PhotoAlbum/banamak57/Thumb_269598.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://banamak57.parsiblog.com/PhotoAlbum/banamak57/Thumb_269598.jpg?w=110&amp;h=110' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Files/7eee7f90a27f73b9f54f7f0ac40906d4.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Files/7eee7f90a27f73b9f54f7f0ac40906d4.jpg?w=336&amp;h=428' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 28 Dec 2017 11:34:00 GMT پدرم که رفت... http://maysan.parsiblog.com/Feeds/11904241/ <A href='http://maysan.ParsiBlog.com/Posts/407/' class=gl ls="http://maysan.ParsiBlog.com/Posts/407/"><span class="mb">پدرم که رفت...</span></A><br ms1="http://s9.picofile.com/file/8314466626/13696873_165910073816242_702132061_nd.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s9.picofile.com/file/8314466626/13696873_165910073816242_702132061_nd.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sun, 17 Dec 2017 10:53:00 GMT زندگي يعني: يک سار پريد. از چه دلتنگ شدي؟ دلخوشي ها کم نيست مثلا اين خورشيد... . . سُهراب http://zendegi70.parsiblog.com/Feeds/11495127/ <span class="mb">زندگي يعني: يک سار پريد. از چه دلتنگ شدي؟ دلخوشي ها کم نيست مثلا اين خورشيد... . . سُهراب</span><br ms1="http://s9.picofile.com/file/8300018300/img_8505.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s9.picofile.com/file/8300018300/img_8505.jpg?w=500&amp;h=397' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sun, 09 Jul 2017 10:18:00 GMT خيالي نيست ديگر دردهايم را نمي گويم به روي دردهاي کهنه ام تشديد بگذاريد . . اميد صباغ نو http://zendegi70.parsiblog.com/Feeds/11894630/ <span class="mb">خيالي نيست ديگر دردهايم را نمي گويم به روي دردهاي کهنه ام تشديد بگذاريد . . اميد صباغ نو</span><br ms1="http://s8.picofile.com/file/8313886684/10531481029605402794.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s8.picofile.com/file/8313886684/10531481029605402794.jpg?w=600&amp;h=750' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sun, 10 Dec 2017 10:24:00 GMT هو الحَيّ *زِندِگـ ـي* *اديـبانه تَرين* واژه اي است که مي شد در *قاموسِ بشريّت* تعريف کرد اگر فَقَط برداشتِ *زنده بودن* از آن نشود! . . *لَبخَنـ ـد* http://zendegi70.parsiblog.com/Feeds/11567348/ <span class="mb">هو الحَيّ *زِندِگـ ـي* *اديـبانه تَرين* واژه اي است که مي شد در *قاموسِ بشريّت* تعريف کرد اگر فَقَط برداشتِ *زنده بودن* از آن نشود! . . *لَبخَنـ ـد*</span><br ms1="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu8016.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu8016.jpg?w=400&amp;h=368' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 05 Aug 2017 08:56:00 GMT چه ميکني دکتر؟ چرا داري خودت را تبديل ميکني به يک موزهِ متحرّکِ عبرت؟ نميخواهي بيدار شوي؟ اين چه خواب عميقي است که نهيب آقا هم بيدارت نکرد؟ به جاي تلنگر و بيداري حرف صريح مولايت را تحريف ميکني؟ ما از راي دادن به احمدينژاد پشيمان نيستيم اما ظاهرا تو مدتهاست که از احمدينژاد بودن پشيمان شده اي قيامت در راه است راي هايي قربة الي الله به تو داديم دست ما را خواهد گرفت و البته يقهِ تو را! بيدار شو دکتر http://mabedini.parsiblog.com/Feeds/11912291/ <A href='http://mabedini.parsiblog.com/Posts/293' class=gl ls="http://mabedini.parsiblog.com/Posts/293"><span class="mb">چه ميکني دکتر؟ چرا داري خودت را تبديل ميکني به يک موزهِ متحرّکِ عبرت؟ نميخواهي بيدار شوي؟ اين چه خواب عميقي است که نهيب آقا هم بيدارت نکرد؟ به جاي تلنگر و بيداري حرف صريح مولايت را تحريف ميکني؟ ما از راي دادن به احمدينژاد پشيمان نيستيم اما ظاهرا تو مدتهاست که از احمدينژاد بودن پشيمان شده اي قيامت در راه است راي هايي قربة الي الله به تو داديم دست ما را خواهد گرفت و البته يقهِ تو را! بيدار شو دکتر</span></A><br ms1="http://uupload.ir/files/nrll_photo_2017-12-29_15-14-07.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://uupload.ir/files/nrll_photo_2017-12-29_15-14-07.jpg?w=403&amp;h=245' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 30 Dec 2017 02:57:00 GMT براي مادرم دعا مي کنيد؟ :( http://maysan.parsiblog.com/Feeds/11905344/ <span class="mb">براي مادرم دعا مي کنيد؟ :(</span> Mon, 18 Dec 2017 18:02:00 GMT ميگفت دختر داشتن درست شبيه اين است که جلو جلو، تکه‌اي از بهشت را به‌تو‌‌ داده‌اند! #مژده_خردمندان | @nabzeshear تولدت مبارک دخترم . http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11906752/ <span class="mb">ميگفت دختر داشتن درست شبيه اين است که جلو جلو، تکه‌اي از بهشت را به‌تو‌‌ داده‌اند! #مژده_خردمندان | @nabzeshear تولدت مبارک دخترم .</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11906752.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11906752.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Wed, 20 Dec 2017 19:29:00 GMT قبول كن بانو چشمهايت شور است! هرچه بيشتر مي بينمت تشنه تر مي شوم...! #رضا_محبي_راد | @nabzeshear http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11911435/ <span class="mb">قبول كن بانو چشمهايت شور است! هرچه بيشتر مي بينمت تشنه تر مي شوم...! #رضا_محبي_راد | @nabzeshear</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11911435.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11911435.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 28 Dec 2017 08:54:00 GMT * خيمه ي زندگيمون نداره تکيه گاهي نميگه آخه آدم فرو ميريزه گاهي :(... http://maysan.parsiblog.com/Feeds/11692319/ <span class="mb">* خيمه ي زندگيمون نداره تکيه گاهي نميگه آخه آدم فرو ميريزه گاهي :(...</span> Sun, 10 Sep 2017 01:22:00 GMT نامه هايت،عكس هايت، خاطرات كهنه ات مى زند اينجا به روحم ضربه خيلى چيزها . #نجمه_زارع http://poem.parsiblog.com/Feeds/11686849/ <span class="mb">نامه هايت،عكس هايت، خاطرات كهنه ات مى زند اينجا به روحم ضربه خيلى چيزها . #نجمه_زارع</span><br ms1="http://s9.picofile.com/file/8305784700/10956981_495890550565527_7281616445186940933_n.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s9.picofile.com/file/8305784700/10956981_495890550565527_7281616445186940933_n.jpg?w=500&amp;h=487' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 07 Sep 2017 12:44:00 GMT