كل عناوين نوشته هاي عليرضا بابايي

عليرضا بابايي
[ شناسنامه ]
نمي گيرد کسي مثل نفس در سينه جايت را ...... شنبه 97/5/13
من بي تو نيستم، تو بي من چه ميکني؟ ...... جمعه 97/5/5
رها کنيد مرا با غم نهان خودم ...... پنج شنبه 97/5/4
آنکه از درد دل خود بفغانست منم ...... دوشنبه 97/5/1
نيستي فکر من و حال و هوايم بکني ...... دوشنبه 97/5/1
اهل پرهيزم ولي مي خواره مي آيم به چشم! ...... يكشنبه 97/4/17
توي اين خانه کسي بعد تو تنها مانده ...... سه شنبه 97/4/5
مثل آن عکس که از طاقچه افتاد شکست ...... يكشنبه 97/4/3
نه اينكه فكر كني مرهم احتياج نداشت ...... سه شنبه 97/3/8
شبيه چشمه -ولي بيت بيت- مي جوشم ...... شنبه 97/3/5
دلم گرفته براي دوباره ديدنِ تو ...... چهارشنبه 97/3/2
با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج ...... دوشنبه 97/2/31
درست مثلِ دو چشمِ تو مست و هشيارم ...... پنج شنبه 97/2/27
از آتش فراقت، شرحي شنيده بودم ...... دوشنبه 97/2/24
دستي بلند کردم و گفتم: «سفر به خير!» ...... چهارشنبه 97/2/5
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها