كل عناوين نوشته هاي عليرضا بابايي

عليرضا بابايي
[ شناسنامه ]
گفتي برايت درد و غم مي آورم، باشد ...... چهارشنبه 97/8/2
دلبران،دل مي برند.اما،تو جانم مي بري ...... جمعه 97/6/30
رد شدي از من، شدم هر ثانيه بيمار تر ...... سه شنبه 97/6/20
گر چه دور خانه ام صدها نگهبان داشتم ...... پنج شنبه 97/6/15
يا دستِ رفاقت نده و دست نگه دار ...... پنج شنبه 97/6/1
علت بوسيدن اجبار ميداني که چيست ...... شنبه 97/5/27
نمي گيرد کسي مثل نفس در سينه جايت را ...... شنبه 97/5/13
من بي تو نيستم، تو بي من چه ميکني؟ ...... جمعه 97/5/5
رها کنيد مرا با غم نهان خودم ...... پنج شنبه 97/5/4
آنکه از درد دل خود بفغانست منم ...... دوشنبه 97/5/1
نيستي فکر من و حال و هوايم بکني ...... دوشنبه 97/5/1
اهل پرهيزم ولي مي خواره مي آيم به چشم! ...... يكشنبه 97/4/17
توي اين خانه کسي بعد تو تنها مانده ...... سه شنبه 97/4/5
مثل آن عکس که از طاقچه افتاد شکست ...... يكشنبه 97/4/3
نه اينكه فكر كني مرهم احتياج نداشت ...... سه شنبه 97/3/8
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها