كل عناوين نوشته هاي عليرضا بابايي

عليرضا بابايي
[ شناسنامه ]
چيزي که از من خواستي جز دل بريدن نيست ...... دوشنبه 96/8/22
وقتي که تو نيستي ...... شنبه 96/8/13
به شب و پنجره بسپار كه بر مي گردم ...... پنج شنبه 96/8/11
قاضي شهر شده عاشق چشمان زني ...... سه شنبه 96/8/9
حس مي کنم کنار تو از خود فراترم ...... پنج شنبه 96/7/27
اي عشق! تو که قصّه و افسانه نبودي ...... يكشنبه 96/7/23
مرده ام ؛ اين نفس تازه ي من فلسفه دارد ...... شنبه 96/7/22
گاهي گمان نميکني ولي خوب ميشود ...... دوشنبه 96/7/17
بعد از تو هم انتظار را فهميدم ...... دوشنبه 96/7/10
ديگر چه جاي خواهش و نذر و اجابتي؟ ...... جمعه 96/6/31
مثل سرداري اسيرم؛ “اعتباري” سوخته! ...... سه شنبه 96/6/28
شقايق تا تو را ديده ...... جمعه 96/6/24
نمي گويم همين شبهاي ابرآلود برگردي ...... پنج شنبه 96/6/23
علّمت همه شوخي و دلبري آموخت ...... پنج شنبه 96/6/23
چه شود پر شود از حجم لطيفت بغلم ...... سه شنبه 96/6/21
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها