كل عناوين نوشته هاي عليرضا بابايي

عليرضا بابايي
[ شناسنامه ]
من زخم هاي بي نظيري به تن دارم اما ...... چهارشنبه 96/12/2
مرده ام؛ اين نفس تازه من فلسفه دارد ...... جمعه 96/11/20
مو طلا بافته و نقره تن و پنجه بلور ...... چهارشنبه 96/11/18
فکر مي­کردم در آغوشش بگيرم بهتر است ...... چهارشنبه 96/11/11
به دور از غم؛ ميان جمعي و خوشحال و خنداني ...... پنج شنبه 96/10/28
مثل يک جنگل پاييزي سرما خورده ...... پنج شنبه 96/10/7
زندگي درد قشنگيست که جريان دارد ...... سه شنبه 96/10/5
بانو ! قرار ثانيه ها را به هم نريز ...... يكشنبه 96/9/12
من اتفاقي رو به بحرانم ،نگفتم؟ ...... سه شنبه 96/9/7
دلم تا برايت تنگ ميشود ...... دوشنبه 96/9/6
چيزي که از من خواستي جز دل بريدن نيست ...... دوشنبه 96/8/22
وقتي که تو نيستي ...... شنبه 96/8/13
به شب و پنجره بسپار كه بر مي گردم ...... پنج شنبه 96/8/11
قاضي شهر شده عاشق چشمان زني ...... سه شنبه 96/8/9
حس مي کنم کنار تو از خود فراترم ...... پنج شنبه 96/7/27
   1   2   3   4      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها