كل عناوين نوشته هاي عليرضا بابايي

عليرضا بابايي
[ شناسنامه ]
خورشيد من! براي تو يک ذره شد دلم ...... جمعه 97/1/31
تقدير من اين بود ...... دوشنبه 97/1/27
چيزي از عشق بلاخيز نميدانستم ...... يكشنبه 97/1/26
هنوز آن کودکي هستم که از قهر تو ميترسد ...... جمعه 97/1/24
تا باد ميان من و تو نامه رسان است ...... چهارشنبه 97/1/22
خطي، خبري، هلهلهاي از تو ندارم ...... سه شنبه 97/1/21
اي ابر دل گرفته ي بي آسمان بيا ...... شنبه 97/1/18
براي بار هزارم ميگويم که دوستت دارم ...... جمعه 97/1/17
بيا براي تو قدري بهار آوردم ...... پنج شنبه 97/1/16
دلتنگم و دلگير، مگر ابر بهارم؟ ...... سه شنبه 97/1/14
آنها که بي کسند به يک در زدن خوشند ...... يكشنبه 96/12/20
دکترم گفته برايم بي قراري خوب نيست ...... دوشنبه 96/12/14
در شهر يکي نيست چو چشمان تو خون ريز ...... چهارشنبه 96/12/9
من زخم هاي بي نظيري به تن دارم اما ...... چهارشنبه 96/12/2
مرده ام؛ اين نفس تازه من فلسفه دارد ...... جمعه 96/11/20
   1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها