قرمز سبز آبي خاکستري
بزرگترين عيب آن بود كه چيزى را زشت انگارى كه خود به همانند آن گرفتارى . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت